:: 14.10.2017 - Łódź (Poland) /Fundacja "Przyjaciele Świata" - closed event"/

 :: 25.11.2017 - Moscow (Russia) /Autoradio Discoteka 80 Festival - Olympic Stadium/

25.11.2017 - Moscow (Russia) /Autoradio Discoteka 80 Destival - Olympic Stadium/