:: 02.06.2018 - Sosnowiec (Poland)

:: 30.06.2018 - Otepaal (Estonia) /Retro Best/

:: 14.07.2018 - Oluset (Finland)

:: 21.07.2018 - Sopot /Opera Leśna/ (Poland)

:: 10.08.2018 - Chicago (USA)

:: 11.08.2018 -Washington D.C. (USA)

:: 12.08.2018 - New York City (USA)

:: 16.08.2018 - Houston (USA)

:: 17.08.2018 - San Jose (USA)

:: 18.08.2018 - Los Angeles (USA)

:: 19.08.2018 - Los Angeles (USA)

:: 22.09.2018 - Sala Polivalenta, Cluj Napoca (Romania)